ระบบการศึกษาของประเทศ Singapore

การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ถือได่ว่าเป็น 1 ในประเทศที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งมีรากฐานมาจากระบบการศึกษา British Curriculum ของ UK และนำมาผสมผสานความเป็นสิงคโปร์เข้าไป ทั้งทางด้านวัฒนธรรม แนวทางและปรัชญาของประเทศ มาช่วยสร้างตัวตนและพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ ในประเทศของเขานั้นเอง ดังนั้นบทความนี้จึงขอนำเสนอระบบการศึกษาของประเทศ Singapore ให้ได้รู้จักกัน

โดยโครงสร้างของระบบการศึกษาทีประเทศสิงคโปร์นั้น เน้นพัฒนาให้ความเหมาะสมในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ  โดยแบ่งเป็นระดับการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้:

– ระดับอนุบาลศึกษา (Pre-School & Kindergarten): สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี โดยระดับนี้เน้นจะพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีทักษะด้านอารมณ์และทักษะด้านสังคม ที่พร้อมเติบโตสู่โลกกว้าง

– ระดับประถมศึกษา (Primary Education): สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี โดยจะเรียนทั้งหมด 6 ปีด้วยกัน ตั้งแต่ Primary 1- Primary 6 ซึ่งในช่วงชั้นนี้เด็กจะเรียนวิชาพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมด  ได้แก่

 • English Language
 • Mother Tongue Language (MTL): Chinese, Malay, Tamil
 • Mathematics
 • Science
 • Art 
 • Music
 • Physical Education
 • Social Studies
 • Character and Citizenship Education

– ระดับการมัธยมศึกษา (Secondary Education): สำหรับเด็กอายุ 13-16 ปี โดยจะเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยหลักสูตรนี้ คือ Ordinary Level (O-Level) ซึ่งเด็ก ๆ สามารถเลือกวิชาได้ขึ้นอยู่กับความสนใจของตัวเอง เช่น English Language, Maths, Science, Social Studies, Art, National Education, และวิชาเลือกอื่น ๆ โดยจะมีการสอบ Standard test ในช่วงรอบ October/November ของทุกปี

– ระดับเตรียมอุดมศึกษา (Pre-university) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ

 • Junior College (หรือ Millennia Institute): เป็นหลักสูตรสายสามัญที่จะเน้นทางด้านวิชาการ ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปีสุดท้ายของระดับมัธยม โดยมีหลักสูตที่ชื่อ SCGCE A-Level (Singapore-Cambridge GCE A-Level) ซึ่งมีความคล้ายกับ  A- level ในระบบ British Curriculum เลือกประมาณ 3- 4 วิชา แต่  SCGCE A-Level ของแต่ละวิชานั้นจะมีระดับ Higher 1 (H1) ถึง (H3) ที่มีความลึกของเนื้อหาที่เรียนและทักษะในการนำไปใช้ ให้เด็ก ๆ ได้เลือกตามความสนใจหรือวิชาที่เกี่ยวกับสายอาชีพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรนานาชาติอย่าง IB Diploma ที่ใช้กันในหลายโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ ทั้ง 2 หลักสูตรนี้ ถือว่าเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทำให้เด็ก ๆ สามารถนำไปยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกตามที่ตัวเองต้องการ
 • Polytechnic: เป็นหลักสูตรที่เน้นสายอาชีพหรือเน้นปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี เมื่อจบแล้วจะได้วุฒิ Diploma ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถือว่าเตรียมความพร้อมที่ดีมากที่จะนำไปต่อยอดในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่ต้องการได้ ซึ่ง Polytechnic มีสาขาหลากหลายให้เลือก เช่น วิศกรรม การบริหาร การท่องเที่ยวโรงแรม ฯลฯ นอกจากมียังมี Diploma ทางด้าน Art & Design จากสถาบันชั้นนำอย่าง NAFA และ Lasalle เช่น Dance, Fine- Art, Music เป็นต้น

– ระดับมหาวิทยาลัย (University): เริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยมีทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้งหมด 6 แห่ง ที่โดดเด่นทางด้านสายวิชาการ เช่น Medicine Engineering Economics & Management ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2021 เพื่อสนับสนุนเด็ก ๆ ทึ่สนใจทางด้าน Art  ได้แก่ University of the Arts Singapore ที่รวมเอาสถาบันด้าน Art ชั้นนำของประเทศอย่าง Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) and LASALLE College of the Arts เข้าด้วยกัน

– เทอมการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงชั้น Primary -Secondary Education จะมีทั้งหมด 2 ภาคเรียนด้วยกัน ใน 1 ภาคเรียนจะมีทั้งหมด 2 เทอม ซึ่งในระหว่างเทอมจะปิดให้เด็ก ๆ ได้พัก ส่วนมหาวิทยาลัยจะมีทั้งหมด 3 ภาคเรียนด้วยกัน โดยแสดงดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

ตัวอย่างจาก Hwa Chong International School (HCIS)

ตัวอย่างจาก Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)

สำหรับใครที่อ่านบทความนี้และอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร IB Diploma ว่าจะเหมาะสมกับใคร สามารถอ่านต่อได้ที่บทความตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลย
https://studyuk.in.th/2023/01/28/ibforwho/


โดยปัจจุบันทาง APSthai เป็นตัวแทนของสถานบันการศึกษาชั้นนำในสิงคโปร์ ได้แก่ 
Hwa Chong International School (HCIS) โรงเรียนชั้นนำ 1 ใน 4 ของสิงคโปร์  ที่ริเริ่มการใช้ Integrated Programme ด้วยหลักสูตรนานาชาติ อย่าง IB Diploma
Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) and University of the Arts Singapore สถาบันด้าน Art ที่มี Connection กับ Top UK University ด้าน Art อย่าง UAL และ RCM
Raffles Education Network สถาบันเติบโตจาก Design school ซึ่งตอนนี้มีการจัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ UK อย่าง Coventry University

หรือใครสนใจที่จะเรียนต่อทางด้านสิงคโปร์ ด้วยทุน Asean หรือโครงการ AEIS  ทาง APSthai ยังมี Partner กับ Preptitude เป็นสถาบันการศึกษามืออาชีพเพื่อการเรียนต่อและขอทุนที่สิงคโปร์อีกด้วย

สนใจเรียนต่อสิงคโปร์ สามารถติดต่อทางทีมงาน APSthai ได้ที่ 084-320-1789 และ 083-179-9630 หรือ Line @apsthai ได้เลยนะคะ

Reference:
https://www.moe.gov.sg/
https://www.hcis.edu.sg/wp-content/uploads/2023/08/2024-School-Calendar.pdf
https://www.preptitude.com/