การสมัคร UCAS เพื่อเข้า University ที่ UK นั้น จะเกิดขึ้นตอนต้น Year 13 และคนที่ University ที่ UK มองหาเพื่อรับเข้าไปพัฒนา Skills ในทุก ๆ ด้านให้ไปถึงระดับสูงสุดนั้นก็คือ คนที่เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเอง Born to be มี Passion ในสิ่งที่เลือก และมีเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งนั้น

เพื่อที่จะแสดงว่าเราเป็นแบบนั้นจริง ๆ สิ่งหนึ่งที่ University จะพิจารณา ก็คือ Predicted Grades จากคุณครูที่โรงเรียน ที่เป็นการประเมินว่าใน 1 ปีที่เหลือก่อนจะเรียนจบนั้น เรามีความเป็นไปได้ที่จะเรียนจบ A-level หรือ IB ด้วยเกรดเท่าไร

และถ้า Predicted Grades ต่ำกว่าที่ University เขาต้องการ เราก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูก University นั้นปฏิเสธทันที แม้ว่าเราจะมี Profile ด้านอื่นที่ดีก็ตาม

เมื่อ Predicted Grades เป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้อีกต่อไป

ในอดีต เรามักจะได้ยินคำแนะนำที่ว่า ถ้า Predicted Grades ที่ได้ ต่ำกว่าที่ต้องการ หรือต่ำกว่าที่ University ที่เราต้องการจะสมัครเขากำหนดเอาไว้ ก็ให้เราไปต่อรองกับคุณครูที่โรงเรียน ว่าขอ Predicted Grades ที่สูงขึ้นได้ไหม ในอดีตที่ผ่านมา กรณีที่ทำสำเร็จนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการไปขอให้โรงเรียนจัด Mock Exam ให้เพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าเราสมควรได้เกรดที่สูงขึ้น หรืออาจเป็นการขอส่งงานเพิ่มเติมในรูปแบบต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้การต่อรองเพื่อให้ได้ Predicted Grades ที่สูงขึ้นนั้น ใช้ไม่ได้ในเกือบจะทุกโรงเรียนแล้ว เพราะการขึ้น Predicted Grades นั้นโรงเรียนต้องแบกรับความเสี่ยงในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ถ้าสุดท้ายนักเรียนไม่สามารถทำเกรดได้ถึงตาม Predicted เอาไว้จริง ๆ โรงเรียนก็จะเสียความน่าเชื่อถือและมีผลต่อนักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป เป็นต้น

เพราะฉะนั้น วิธีการได้ Predicted Grades ที่สูงขึ้นด้วยการต่อรอง อาจจะเป็นแนวทางที่ต้องตัดทิ้งไป และทิ้งไว้เป็นเรื่องราวที่เคยทำได้ในอดีตเท่านั้น

เราไม่จำเป็นต้องต่อรอง Predicted Grades ถ้าเราทำเหตุปัจจัยมาดี

Predicted Grades จะสูงหรือไม่ ขึ้นกับปัจจัยในหลาย ๆ ข้อ ยกตัวอย่างเช่น

  • เกรดจากการสอบ AS-level ที่ได้ตอนจบ Year 12 ซึ่งปัจจุบันนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เกรด AS-level นี้เป็นตัวตัดสิน Predicted Grades ในทำนองที่ว่า ถ้าได้ AS-level มาเท่าไร ก็จะให้ Predicted Grades เท่านั้น และถ้าต้องการ Predicted Grades A* ก็ต้องทำ AS-level ให้ได้เกรด A ในระดับที่สูงมาก ๆ
  • คะแนนจากการสอบย่อยต่าง ๆ ในโรงเรียน หลาย ๆ โรงเรียนเอาคะแนนจากการสอบ Quiz, End of Topics, End of Terms และ Mock Exam มาใช้ในการประเมิน Predicted Grades นั่นหมายความว่าการเรียนตลอดปีในชั้น Year 12 ของเรานั้น จะมีผลต่อ Predicted Grades ที่จะได้

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางเดียวที่เราจะมี Predicted Grades ที่สูง ก็คือ การทำให้ดีที่สุดตั้งแต่เริ่ม Year 12 โดยทำยังไงก็ได้ ให้ทุกการสอบไม่ว่าจะเป็น Quiz, End of Topics, End of Terms, Mock Exam รวมถึงการบ้านหรือ Assignment ต่าง ๆ ออกมาดีที่สุด ซึ่งก็จะส่งผลไปถึงคะแนน AS-level ด้วย ว่าถ้าเราทำสิ่งต่าง ๆ มาดีตั้งแต่ต้น เราก็จะทำเกรด AS-level ได้ดีเช่นกัน สุดท้ายเมื่อเหตุปัจจัยทุกอย่างดี เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวว่า Predicted Grades เราจะไม่ดี และการเจรจาต่อรองก็จะไม่อยู่ในแผนการที่เราจะต้องทำอีกต่อไป

เข้าใจ A-level และ IB อย่างถูกต้อง ว่าต่างจาก IGCSE อย่างไร ก็จะทำให้ดีที่สุดได้

การเรียนในระดับ IGCSE นั้น มีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่า Student needs to learn in the class แปลว่าการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะต้องเกิดขึ้นในห้องเรียน

ในขณะที่การเรียนในระดับ A-level หรือ IB นั้น หลักการที่สำคัญคือ Student needs only understanding in the class ซึ่งหมายความว่า ในห้องเรียนนั้นเป็นแค่ที่ที่เราจะมาทำความเข้าใจ ในสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือเตรียมตัวมาล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าห้องเรียน

เพราะฉะนั้น เราจะเรียน A-level และ IB ได้ดีตั้งแต่ Year 12 ได้จริง ๆ เราต้องทำในสิ่งเหล่านี้ แม้เราจะไม่เคยทำมาก่อนในระดับ IGCSE ยกตัวอย่างเช่น

  • การอ่านหนังสือ ค้นคว้า เตรียมตัวก่อนเข้าห้องเรียน
  • การทบทวนทุกครั้งที่เรียนเสร็จในแต่ละวัน
  • การทำการบ้าน Assignment ให้ครบถ้วนเสมอ
  • การทำความเข้าใจทุกประเด็นให้ได้ ไม่คั่งค้างอะไรเอาไว้
  • การทำ Past Papers ให้เยอะขึ้นกว่าที่คุณครูสั่งเป็น 2 เท่า รวมถึงการทำ Past Papers ย้อนหลังให้ได้อย่างน้อย 10 ปี ในทุก ๆ Papers ที่มีให้ทำ
  • การหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพิ่มเติมในวิชานั้น ๆ จากแหล่งอื่น ๆ ข้างนอก

ภาระที่หนักขึ้นขนาดนี้ ย่อมเป็นไปได้เมื่อวิชาที่เราเลือกเรียนมานั้น เป็นวิชาที่เรา Born to be มี Passion ที่จะเรียนรู้ และสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตจริง ๆ เพราะต่อให้มันหนัก มันเหนื่อย มันท้อ จนแทบจะขาดใจ เราก็ยังมีความสุขที่จะได้ทำมันอยู่ดี เพราะฉะนั้น ปัจจัยสำคัญนอกเหนือไปจากการเรียนหนัก ทำงานหนัก ฝึกฝนพัฒนา Skills ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็คงไม่พ้นการเลือกวิชาให้ถูกต้องและตรงกับตัวเองที่สุดตั้งแต่ต้น

บทสรุป ของเรื่องนี้ก็คือ เราจะต้องเลิกหวังน้ำบ่อหน้า

เราอย่าได้คาดหวังว่าวันนี้เราทำไม่ดี แล้ววันหน้าเราค่อยไปเจรจาต่อรองเอา Predicted Grades ที่สูงขึ้น เพราะโอกาสสำเร็จแทบจะเป็น 0 แล้วสำหรับยุคปัจจุบันนี้

เลือกวิชา A-level และ IB ให้ถูกต้อง ทำให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ ในทุก ๆ บทเรียน ในทุก ๆ การสอบ และเรียนรู้ให้มากกว่าที่เคยในเรื่องที่เรารัก และ เราชอบ

ทำได้ตามนี้ การเจรจาต่อรองเพื่อ Predicted Grades ที่ดีขึ้น จะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในแผนการของเราอีกต่อไป เพราะเราจะได้ Predicted Grades ที่สูงตั้งแต่แรก ด้วยเหตุปัจจัยที่เราทำมาดีพอ

ขอเอาใจช่วยเด็ก ๆ Year 12 ทุกคนที่กำลังเริ่มต้น A-level และ IB ได้ไม่นาน จงประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจกันทุกคนนะครับ

APSthai : The Best Education In Your Own Version